ADVENT

Vážení a milí členové Heroldova klubu,všichni jeho příznivci a návštěvníci.

Čas opět přinesl do našeho kraje zimu, a s ní pomalu, ale jistě se blížící dobu Adventu a svátků vánočních. Je to doba kdy se v nás začínají mísit rozporuplné pocity z toho, co jsme ještě v tomto roce nestihli, ale stihnout jsme chtěli a zároveň se v nás usazuje jakýsi klid a pokoj, který tento čas přináší a dává nám naději, že se k tomu dostaneme příště... I my se pomalu můžeme ohlédnout za tím, čím celý náš klub v letošním roce prošel.

Vzpomeňme si na večery, kdy jsme se společně těšili z krásné hudby v podání našich členů a příznivců, vzpomeňme si na ty, kteří se s námi již setkat nemohou a těšme se z toho, co všechno nám dobrá hudba  přináší.

Heroldův klub v letošním roce opět připravil pro naše posluchače sedm nádherných koncertů, představili se nám nově některé soubory - jako Kvintetto con mandolino či Tomášské kvinteto, opět zahrála vynikající rodina Pěruškova, mohli jsme se srdečně zasmát humornému průvodnímu slovu při koncertech pánů Vojtěcha Vojtěcha a Milana Holického, či obdivovat nadšení a mladický zápal Karlínského komorního studia pod vedením báječné paní profesorky Jarmily Knotové. Těm všem patří náš dík. Za radost a ochotu s kterou v našem klubu hrají a podílejí se s námi na společných hudebních zážitcích.

Poslední koncert v letošním roce bude patřit flétnovému souboru SYRINX, který vede vynikající flétnistka, propagátorka soudobých českých i světových skladatelů, výkonná umělkyně a pedagožka MgA. Magdalena Bílková-Tůmová. Tímto adventním koncertem a vánočně laděným programem se v letošním roce rozloučíme.

Nezbývá než popřát vám všem, kteří jste členy Heroldova klubu, vám, kteří přicházíte na naše koncerty, jste našimi příznivci či těmi, kdo pro nás hrají, vše dobré. Chceme vám srdečně poděkovat za přízeň, kterou k nám a komorní hudbě chováte.

Chceme vám popřát krásné, klidné a radostné svátky. Aby byly plné štěstí a lásky, aby bylo možné se zase v příštím roce 2015 ve zdraví sejít, a radostně sdílet společná setkání s hudbou.

Všem krásné svátky a šťastný vstup do dalšího roku přeje za výbor Heroldova klubu Jiří Krupička