ADVENTNÍ ČAS

Vážení a milí členové našeho klubu,

jeho příznivci a všichni posluchači našich komorních koncertů.

Pomalu se začínáme připravovat na nejslavnější svátek v roce, na adventním věnci nám hoří již druhá svíce a čas se stále více zrychluje.  I v našem Heroldově klubu se pomalu dostáváme do poloviny naší koncertní sezóny, kterou uzavře náš prosincový koncert, a tak nezbývá, než se ohlédnout.

Ohlédnout a s vděčností poděkovat. Vám všem, že obětujete svůj čas na návštěvu našich hudebních večerů, vám, kteří svojí štědrostí a členstvím v našem Heroldově klubu držíte a podporujete naší více než sedmdesátiletou tradici. Dovolte mi proto, abych za celý výbor popřál vám všem krásné prožití nadcházejících vánočních dní, hodně radosti, pohody a hlavně zdraví, ne jen v tento sváteční čas. Zároveň si dovolím vyjádřit naději, že i v tom nadcházejícím roce 2016 se budeme setkávat při našich koncertech, při poslechu krásné komorní hudby, a že se našemu klubu bude dařit alespoň tak, jako v letech předešlých.

Vážení a milí, přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2016!!!