dopis členům Heroldova klubu

Vážení přátelé, členové Heroldova klubu.

 

Dovolte mi, abych Vás všechny za celý výbor pozdravil v polovině letošní, již 74.,sezóny činnosti našeho klubu.

Rád bych vám všem poděkoval za to, že díky vaší přízni, vašemu nadšení a radosti z krásné hudby, vaší obětavosti a hlavně vaší podpoře, se můžeme tolik let společně scházet na našich klubových koncertech.

V dnešní zvláště uspěchané a ekonomicky nejisté době je malý zázrak, že se Heroldův klub  těší vaší přízni v tak hojné míře.

Zárověň je třeba zdůraznit, že neméně důležitý podíl na tom, že můžeme své koncerty pořádat, má i Konzervatoř Jana Deyla, která nám již dlouhá léta vychází vstříc a na jejíž půdě nalezl Heroldův klub své koncertní pódium.

Velmi nás těší, že se koncerty pořádané Heroldovým klubem setkávají s tak pozitivními ohlasy. Ale je pravdou, že bez vás, členů klubu, ale i bez vašich přátel a známých, kteří koncerty navštěvují, by pořádání našich koncertů nebylo možné.

Pomalu se naplňuje čas, kdy posíláme své členské příspěvky, a tak mi dovolte, abych vás požádal o jejich brzkou úhradu. Zároveň za celý výbor děkuji všem, kteří svojí velkomyslností a nezištnou podporou zasílají vyšší částku než kolik činí pouhý členský příspěvek. Právě díky takovýmto členům může být výše členského příspěvku dosavadních symbolických 100 korun.

Závěrem bych vám všem chtěl popřát hodně zdraví, radosti a času na setkávání se při našich koncertech - nejen s hudbou, ale i vzájemně mezi sebou. Protože vše, čím  Heroldův klub je, kam došel a kam půjde dál záleží právě  na nás na všech.

 

Na viděnou při našich koncertech se za celý výbor těší Jiří Krupička