DRUHÁ POLOVINA SEZÓNY

Vážení přátelé a příznivci Heroldova klubu.

Dovolte mi, abych za celý výbor Heroldova klubu poděkoval za přízeň kterou projevujete tomuto sdružení pro amatérské pěstování komorní hudby. Letošní kalendářní rok začínáme až únorovým koncertem, ale věřím, že programová nabídka bude pro Vás i tak dostatečně lákavá a pestrá, že si najdete čas a chvíli pro návštěvu připravovaných koncertů. Dovolujeme si zde tedy anoncovat data plánovaných koncertů: 22.února, 27.března, 17.dubna a 22. května. Zároveň mi dovolte připomenout termín k zaplacení členských příspěvků, jehož výše zůstává stále stejná.

Jménem celého výboru Heroldova klubu mi dovolte popřát Vám všem pevné zdraví, mnoho sil a radosti, a zároveň vyslovit poděkování za Váš zájem a čas který našemu klubu věnujete, ať již jako aktivní účinkující, či jako věrní posluchači a návštěvníci našich koncertů.

Za výbor HK Jiří Krupička