Druhý hudební podvečer

Heroldova klubu se konal ve středu 19. října 2011. Jeho program byl plně v režii nadšených hudebníků Karlínského komorního studia, ktří se volně sdružují kolem své učitelky, profesorky Jarmily Knotové. Koncert byl opět radostnou přehlídkou jejich práce a jako vždy dokázali účinkující přenést své hudební nadšení i na posluchačstvo v sále. Program byl tentokrát netradičně zahájen zpěvem. Čtveřice mladých pěvců - mimochodem tři z nich jsou dětmi známého houslisty, dirigenta a skladatele Ondřeje Kukala - přednesla tři vesměs duchovně laděné zpěvy a svým krásným po všech stránkách čistým výkonem si plně získala sympatie publika. Aplaus byl skutečně bouřlivý a odměnou byl přídavek - dvě Beethovenovy písně zařazené do programu po přestávce. Před ní pak zaznělo ještě Beethovenovo trio c-moll, op.1. Možno bez nadsázky říci, že v neobyčejně krásném, zralém a stylově čistém provedení. Závěrečným číslem hudebního podvečera byl Smyčcový kvartet Es-dur Antonína Dvořáka. V něm vyvrcholila radost z muzicírování účinkujících, kteří se plně oddali kráse tohoto zralého Dvořákova díla, a dokázali posluchače strhnout k nadšeným ovacím. Náš vřelý dík patří ovšem nejen účinkujícím, ale i jejich inspirátorce a konzultantce - profesorce Jarmile Knotové. Jsme velmi rádi, že byla na koncertě přítomna a mohla osobně prožít radostnou atmosféru večera.

Svatopluk Krupička