Lhotecké kvarteto

Ve středu 21.září 2011 přivítalo naše pódium rezidenční soubor Heroldova klubu - Lhotecké kvarteto. A jak je již u tohoto souboru tradicí, připravili nám opravdu nevšední večer. Hned na úvod zahráli Smetanovu Polku ze smyčcového kvarteta e-moll, Z mého života. Následovaly "Dva kusy pro smyčcový kvartet" Dymitrie Šostakoviče. Toto velmi málo hrané dílo ruského velikána mělo na našem pódiu premiéru, stejně jako další skladba Petra Iljiče Čajkovského - Kvartetní věta B-dur. Po přestávce večer vyvrcholil Smyčcovým kvartetem C-dur "Disonantním" od Wolfganga Amadea Mozarta. Z provedení tohoto kvartetu sálala opravdová radost z hraní. Lhotecké kvarteto ukázalo, jak je široký záběr jejich repertoáru, a patří jim za to velký dík, že přinesli na naše pódium skladby neoposlouchané a takřka neznámé. Stejně tak i posluchači odměnili Lhotecké kvarteto upřímným a vřelým potleskem.

Galerie: