Novinky a reportáže

Vážení kolegové a příznivci komorní hudby!

                Jednou jsme členové klubu. Klub jako takový je prastaré uskupení lidí se shodnými zájmy, postavené téměř výhradně na pravidelných příspěvcích svých členů. Ostatně při současném stavu kulturní politiky těžko můžeme očekávat jiné významné zdroje příjmů jako jsou dotace tu- či cizozemské. Heroldův Klub po celou svou dlouhou existenci vždy oplýval a oplývá aktivními členy, kteří si význam...

Vážení přátelé, členové a příznivci našeho Heroldova klubu.

Opět nastal čas letní koncertní přestávky v našem klubu. Měli jsme možnost vyslechnout mnoho krásné hudby v podání vynikajících interpretů, kteří pro nás koncertní vystoupení připravili. Rádi bychom tedy poděkovali všem, kteří se na naší činnosti podíleli, ať již jako koncertní umělci, či jako vděční posluchači. Chceme vám všem popřát krásné prožití léta, mnoho nových zážitků a hlavně načerpání sil, nejen pro každodenní život...

Vážení příznivci a přátelé Heroldova klubu, dovolujeme si vás pozvat na dva květnové koncerty, které se uskuteční v pátek 13. a ve středu 18.května

Na prvním z nich zahraje Tomášské dechové kvinteto se svými hosty- violoncellistou Janem Pechem a violistou Petrem Šušlíkem. V následujícím týdnu se uskuteční druhý květnový koncert, na kterém vystoupí nám všem známé KArlínské KOmorní STudio - KAKOST. 

Na oba koncerty jste co nejsrdečněji zváni!

Milí přátelé,členové Heroldova klubu.

Dovolte mi, abych vám všem co nejsrdečněji popřál krásné prožití svátků Velikonočních, které v letošním roce přicházejí takřka s kalendářním nástupem jara. Pevně věřím, že tyto sváteční dny budou nejen časem k načerpání nových sil, ale i časem radosti a optimismu.

Jako každý rok touto dobou přichází i čas platby členských příspěvků. Dovoluji si tedy požádat o provedení jejich laskavého uhrazení. Pevně věřím, že jste s našimi koncerty...

V pátek 11. března 2016 se uskuteční slavnostní koncert u příležitosti stého výročí narození Vladimíra Fähnricha.

Vladimír Fähnrich byl člověkem velmi úzce spjatým s Heroldovým klubem - od roku 1980 do roku 1998 byl jeho jednatelem a právě díky jeho obětavé práci pro Heroldův klub se podařilo v této době téměř nemožné: udržet samostatnou existenci Heroldova klubu jako spolku, a to i v době, kdy prakticky všechny spolky v oblasti kultury byly nuceny se zařadit do...

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

členové Heroldova klubu a všichni příznivci komorní hudby.

Přijměte prosím srdečné pozdravy od celého výboru s upřímným přáním všeho dobrého v letošním roce 2016!

Bohužel přinášíme hned v jeho začátku smutnou zprávu o odchodu dvou vynikajících hudebníků, houslisty Petra Messiereura a violoncellisty Evžena Rattaye. Oba se velmi významným způsobem zapsali do našeho kulturního dění i do povědomí posluchačů jako vynikající interpreti a vůdčí...

Vážení a milí členové našeho klubu,

jeho příznivci a všichni posluchači našich komorních koncertů.

Pomalu se začínáme připravovat na nejslavnější svátek v roce, na adventním věnci nám hoří již druhá svíce a čas se stále více zrychluje.  I v našem Heroldově klubu se pomalu dostáváme do poloviny naší koncertní sezóny, kterou uzavře náš prosincový koncert, a tak nezbývá, než se ohlédnout.

Ohlédnout a s vděčností poděkovat. Vám všem, že obětujete svůj čas na návštěvu našich...

Dovolujeme si upozornit na změnu termínu prosincového koncertu!

Původní termín 16.prosince- středa se posouvá na čtvrtek 17.prosince.

Na koncertě vystoupí Jan Pěruška se svými hosty-podrobný program bude včas zveřejněn. 

Opět se po letní přestávce setkáváme v našem Heroldově klubu, abychom se mohli na chvíli zastavit v denodenním spěchu  při našich koncertních podvečerech.

Pevně věříme, že jste načerpali nové síly v letních horkých měsících, a že máte opět chuť zaposlouchat se do komorní hudby provozované v našem klubu.

Naší sezónu otevře koncert konaný ve středu 23.záři. Vystoupí na něm pánové Vojtěch Vojtěch, Jan Kvapil, Milan Holický a Vladimír Manoušek.

Předběžně si můžete do svých...

Vážení a milí přátelé, členové našeho Heroldova klubu i jeho příznivci.

Rádi bychom vám všem poděkovali za vaší hojnou přízeň, kterou jste po celý rok projevovali svými návštěvami našich koncertů. Opět jsme mohli slyšet vynikající výkony všech, kteří na našich koncertech vystupovali, a scházet se tak k poslechu krásné komorní hudby. Máme před sebou ještě poslední předprázdninový večer na kterém vystoupí Lhotecké kvarteto a uzavře tak první polovinu naší koncertní sezóny. 

Všem...

Stránky