Novinky a reportáže

Vážení členové Heroldova klubu, milé dámy a pánové.

Dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil jménem výboru našeho klubu, a opět Vás všechny přivítal v druhé půli naší koncertní sezóny.

Pevně věřím, že jste načerpali mnoho sil a radostných zážitků v letních měsících, a že se s novou chutí a radostí budeme opět společně scházet na našich hudebních podvečerech.

Přáli bychom si, aby Vám Heroldův klub mohl nabídnout i v této druhé půlce koncertní sezóny poutavý a hodnotný  ...

Vážení přátelé,

s radostí Vám oznamujeme, že díky laskavému svolení autora nahrávky pana Pavla Váchy se náš klub poprvé veřejně prezentuje na tomto kanále.

Adresa odkazu je:

http://www.youtube.com/watch?v=uc9a_FYYiFA 

Na zveřejnění této nahrávky na našich stránkách ještě budeme pracovat, do té doby se těšíme na Vaše reakce na našem "diskusním fóru"

Pevně věříme, že tato první vlaštovka nezůstatane...

Ve středu 19.3. jsme měli opět vzácnou příležitost setkat se s Karlínským Komorním Studiem, které si pro Heroldův klub pod vedením paní prof. Knotové připravilo bohatý a náročný program.

Mohli jsme slyšet opravdu vynikající výkon talentovaného pěvce Jiřího Kukala, který se velmi výrazně začíná prosazovat na naší hudební scéně. Tereza Rejšková si k provedení Mozartovy Sonáty C-Dur přizvala klavíristu pana Vojtěcha Vojtěcha, Glinkovo Patetické trio pro  klarinet,klavír a violoncello ...

Poděkování za lednový koncert v Heroldově klubu patří Heroldovu kvartetu, které opět potěšilo každého posluchače, který byl na tomto vzpomínkovém večeru přítomen.

Provedení Mozartova "Disonantního" kvartetu, stejně jako Dvořákova "Amerického" bylo strhující, a unesené publikum si nekončícím potleskem vyžádalo přídavek podobě jednoho z "Cypřišů".

Velký dík za tento krásný večer!

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na první koncert v letošním roce 2014, který se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna od 18.30 hodin.

Bude věnován památce pana Svatopluka Krupičky, který byl dlouhá léta předsedou našeho Heroldova klubu, a který se nemalou měrou zasloužil o to, že se i my se můžeme nadále scházet při poslechu krásné komorní hudby. 

Pevně doufám a věřím, že budeme věrni této hudební tradici, o kterou se tolik zasloužil, a že se nám podaří společně náš...

Se zármutkem v srdci oznamuji smutnou zprávu,

 že nás navždy opustil bývalý předseda Heroldova klubu

pan

RNDr.Svatopluk Krupička,CSc

Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 9.ledna od 13. hodin na Vinohradském hřbitově v Kapli sv. Václava.

Věnujme mu prosím alespoň tichou vzpomínku.

´

Vážení přátelé,

Dovolte nám, abychom Vám všem popřáli za Heroldův klub co nejklidnější prožití doby adventní, krásné prožití svátků vánočních, radostný vstup do dalšího roku 2014, aby Vás všechny stále provázela radost z  hudby, a abychom se i nadále scházeli na našich klubových podvečerech. 

Dovolujeme si Vás pozvat na předvánoční koncert, který se uskuteční ve středu 18. prosince.

Vystoupí pánové Milan Holický a Vojtěch Vojtěch, vyslechneme skladby Mozarta, Schuberta,...

Omlouváme se, ale z důvodu nemoci účinkujících se koncert 29.11. NEKONÁ!

Zachovejte nám prosím svoji přízeň, a na viděnou při prosincovém koncertě se těší Krupička

Dovolte mi, abych za všechny členy Heroldova klubu vyjádřil veliký dík členům Heroldova kvarteta, kteří se v pátek 11. října postarali o nádherný hudební zážitek na pódiu Heroldova klubu. Zároveň bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se tohoto večera zúčastnili jako posluchači. Bohužel účast posluchačů z našich řad byla tentokrát vpravdě mizivá. Asi jsme si příliž zvykli na to, že naše koncerty bývají plné, a o to větší bylo překvapení z tak malé účasti.  Heroldovu kvartetu patří proto velké...

Vážení přátelé, dovoluji si upozornit na změnu data pořádání našeho dalšího koncertu!

Z původně avizovaného data 23.10., což byla středa, se koncert přesouvá na pátek 11.10.2013.

Vystoupí Heroldovo kvarteto s velmi lákavým programem na kterém zazní díla F.Schuberta a L.Sluky.

Rozhodně si tuto vzácnou příležitost nenechte ujít!!!

Na viděnou se těší J.Krupička

Stránky