Novinky a reportáže

Vážení prátelé a příznivci komorní hudby.

Dovolujeme si Vás pozvat na další pokračování našich komorních podvečerů, které se budou opět po letní přestávce konat na Konzervatoři Jana Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1, v barokním sále J.Drtiny. Pevně doufáme a věříme, že po krásném létě si opět naleznete čas na krásnou komorní hudbu, která nás, jak pevně věříme, tolik obohacuje a je pro mnoho z nás nedílnou součástí našeho života.

Dovolujeme si zde uvést alespoň několik...

Vážení přátelé,

díky obětavosti pan Čepeláka vzniklo několik zvukových záznamů z našich koncertů. Jedná se o koncert Karlínského Komorního Studia ze dne 25.4.2012, dále o záznam vystoupení Richterova kvarteta z 23.5.2012 a koncertu V.Vojtěcha,V.Manouška a J.Kvapila z 26.9.2012. Pokud by měl kdokoli zájem o tyto nahrávky, použijte prosím našeho diskusního fóra na našich stránkách, jistě najdeme možnost jak případným zájemcům nahrávky předat. Jedná se o dokumentární a autentické snímky...

Vážení přátelé a příznivci Heroldova klubu.

Dovolte mi, abych za celý výbor Heroldova klubu poděkoval za přízeň kterou projevujete tomuto sdružení pro amatérské pěstování komorní hudby. Letošní kalendářní rok začínáme až únorovým koncertem, ale věřím, že programová nabídka bude pro Vás i tak dostatečně lákavá a pestrá, že si najdete čas a chvíli pro návštěvu připravovaných koncertů. Dovolujeme si zde tedy anoncovat data plánovaných koncertů: 22.února, 27.března, 17.dubna a 22...

Událost, která koncert Vojtěcha Vojtěcha a Tomáše Fingerlanda provázela, je natolik kuriózní, ba absurdní, že je vhodné ji zde popsat.

 

Pravdivá zpráva o jednom koncertě.

 

Začátkem prosince, kdy se už pilně rozesílaly pozvánky na Předvánoční koncert Heroldova klubu, konaný 14. prosince 2012, nás (tedy Jiřího Krupičku a mne jako členy výboru HK) oslovila telefonicky dáma, která připravovala oslavu...

Poslední koncert roku 2012

 

 

V pátek 14 prosince přinesl Heroldův klub svým posluchačům a příznivcům poněkud nevšední hudební zážitek.

 

Klavírista, skladatel a člen výboru Heroldova klubu, pan Vojtěch Vojtěch spolu s violoncellistou panem Tomášem Fingerlandem připravili pro nás posluchače velice zajímavý program složený z děl Johana Sebastiana Bacha a...

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám všem za celý Heroldův klub popřál pevné zdraví, mnoho úspěchů a radosti v tomto novém roce 2013, a poděkoval Vám za Vaší přízeň, kterou jste Heroldovu klubu a jeho koncertům věnovali. Pevně věřím, že se i v tomto roce budeme setkávat u našich komorních podvečerů v hojném počtu, a že naše koncerty přinesou radost a potěšení nejen Vám posluchačům, ale i těm, kteří na našich koncertech budou účinkovat.

Na setkávání s Vámi se za celý Heroldův...

Ve středu 26. září se barokní sál na Konzervatoři Jana Deyla naplnil všemi milovníky komorní hudby a příznivci pánů: houslisty Jana Kvapila, violoncellisty Vladimíra Manouška, a klavíristy Vojtěcha Vojtěcha, aby si v jejich podání vyslechli díla takových autorů, jako byli Giovanni Baptista Cirri, Jakub Jan Ryba, Karel Stamic, W. A. Mozart, a Bohuslav Martinů. Tento neopakovatelný zážitek pro nás posluchače byl vynikajícím začátkem letošní sezóny Heroldova klubu, a profesionální výkon všech...

Opět se s koncem léta dostáváme k další hudební sezóně Heroldova klubu, a tak mi dovolte abych Vás všechny opět uvítal, popřál Vám mnoho zdraví, sil a chuti  do dalšího setkávání při našich hudebních podvečerech. Naši sezónu zahájíme již  ve středu 26. září koncertem pánů Kvapila, Manouška a Vojtěcha Vojtěcha, kteří si pro nás připravili program složený ze starých barokních mistrů. Zároveň mi dovolte, abych Vám představil nový emblém našeho klubu, který vidíte na obrázku, a jehož autorem je...

        Richterovo kvarteto

Primáriem kvarteta je absolvent Pražské konzervatoře Stanislav SRP (1930). Po ročním působení v pražském Filmovém symfonickém orchestru přešel jako primárius do Dvořákova kvarteta, kde působil do r.1969 a poté se stal sólistou Moravské filharmonie v Olomouci. Současně působil i ve Foerstrově triu. Jako sólista i komorní hráč pravidelně vystupoval na domácích i zahraničních podiích (celá Evropa,...

Stránky