Ohlédnutí za minulým koncertem

S velikým zájmem jsme si vyslechli první koncert v tomto kalendářním roce, a náš veliký dík patří všem, kteří na něm účinkovali. Komorní duo Stará-Sršňová doplnil a zvukově koncert obohatil vynikající výkon klarinetisty Zbyňka Lstibůrka.
Po Bendově Sonátě A Dur zaznělo sólo ze Sukovi pohádky "Radúz a Mahulena", kde svojí precizností a jistotou zářila houslistka Růžena Sršňová.
V Sonatině pro klavír a klarinet od Bohuslava Martinů zase nadchl posluchače brilantní výkon Anny Staré a Zbyňka Lstibůrka, kteří svojí precizností a souhrou dokázali podat toto dílo zcela lehce, což posluchači ocenili dlouhotrvajícím potleskem.
Po přestávce přeneslo sesterské duo Stará Sršňová do zvukomalebné a romantické nálady provedením Debussyho Sonáty pro housle a klavír. Opravdovou třešničkou na dortu byl ale závěr koncertu- Variace na cikánskou melodii od Adama Skoumala. Dravost i cit který z této skladby sálal díky provedení obou interpretek byl poprávu posluchači odměněn nadšeným potleskem.
Nezbývá než opravdu srdečně poděkovat za tak strhující výkon a doufat, že se někdy v budoucnu budeme moci opět těšit někdy na shledanou!