oznámení

Vážení členové a přátelé Heroldova klubu,oznamuji Vám smutnou zprávu, že nás

v pondělí 23. ledna 2012 navždy opustil  jeden z našich členů,

dlouholetý houslista kvarteta Heroldova klubu,

pan Ing. Milan Večeřa, CSc.

Rozloučení  se koná v pondělí 30.1.2012 v malé obřadní síni krematoria ve Strašnicích od 14.40 hodin.

Všichni kteří jste jej znali, věnujte tichou vzpomínku tomuto zapálenému houslistovi, tomu, který patřil dlouhá léta mezi nás.