PODĚKOVÁNÍ

Dovolte mi, abych za všechny členy Heroldova klubu vyjádřil veliký dík členům Heroldova kvarteta, kteří se v pátek 11. října postarali o nádherný hudební zážitek na pódiu Heroldova klubu. Zároveň bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se tohoto večera zúčastnili jako posluchači. Bohužel účast posluchačů z našich řad byla tentokrát vpravdě mizivá. Asi jsme si příliž zvykli na to, že naše koncerty bývají plné, a o to větší bylo překvapení z tak malé účasti.  Heroldovu kvartetu patří proto velké poděkování, a nám nezbývá než věřit, že až bude tento skvělý soubor hostem na našem hudebním podvečeru někdy příště, že svojí účastí vyjádříme svůj dík tomuto kvartetu za to, že si na nás a náš klub našli čas ve svém tak nabitém hudebním programu.

Krupička Jiří