Poděkování

Vážení a milí členové Heroldova klubu. Přijměte prosím omluvu za organizaci našeho říjnového koncertu, který se konal v pro nás velmi netradičních prostorách Galerie ECCE TERRA, nacházejících se v suterénu Konzervatoře Jana Deyla. Pouze díky ochotě pana galeristy Tomáše Urbana jsme mohli v těchto, pro mnoho z nás neznámých  místech, koncert uskutečnit. Poděkování patří vám všem, kteří jste se tohoto večera zúčastnili a svojí přítomností a potleskem ocenili hudební výkony účinkujících. Je velice povzbuzující vidět, že pro naší lásku k hudbě dokážeme překonat drobná nepohodlí a že Heroldův klub má stále smysl a význam. Děkujeme tedy všem, kteří se na tomto koncertě podíleli, ať po stránce organizační, či jako posluchači nebo účinkující. Díky vám všem!