PODĚKOVÁNÍ

Vážení přátelé, milí členové Heroldova klubu  

Opět nastal čas Vánoc, kdy mnozí z nás přemýšlejí, jak potěšit své nejbližší, čas plný shonu, práce s přípravou výzdoby našich domovů, ale i čas zamyšlení a vnitřního zklidnění. Tak i my se pomalu můžeme ohlédnout za naší klubovou sezónou, která, jak doufám, přinesla mnohým radost a potěšení z pořádaných koncertů. Je obdivuhodné, že myšlenka založit klub komorní hudby, která vznikla před 78 lety je stále živá, a že dokázala odolat navzdory režimům a dobám, pro které hudba a umění nebyly nikdy prioritou. Ale vysvětlení je prosté: je to díky vám. Vám všem, kteří docházíte na koncerty, vám, kteří posloucháte hudbu a která se stala nedílnou součástí vašeho života, vám, kteří podporujete její provozování ať již jako posluchači, či jako ti, kteří svojí hrou rozdáváte radost a potěšení nám ostatním. Vám všem patří velký dík. A poděkovat musím i neznámému dobrodinci, donátorovi v pravém slova smyslu, který přispěl Heroldovu klubu-a tedy nám všem, nebývale vysokou finanční částkou, aby bylo možno pokračovat v naší koncertní činnosti. Díky. Je Vánoční čas. Čas velkých věcí a zázraků. A zázraky se skutečně dějí. S radostí chci poděkovat za celý výbor Heroldova klubu vám všem. Za to, že jste a za to jací jste. Dovolte mi tedy popřát vám všem klidné svátky, plné radosti, štěstí a pohody. Aby vstup do dalšího roku 2017 byl nejen veselý, ale aby nás ono kouzlo Vánoc provázelo po celý příští rok. Díky a krásné Vánoce! 

Jiří Krupička