Richterovo kvarteto

        Richterovo kvarteto

Primáriem kvarteta je absolvent Pražské konzervatoře Stanislav SRP (1930). Po ročním působení v pražském Filmovém symfonickém orchestru přešel jako primárius do Dvořákova kvarteta, kde působil do r.1969 a poté se stal sólistou Moravské filharmonie v Olomouci. Současně působil i ve Foerstrově triu. Jako sólista i komorní hráč pravidelně vystupoval na domácích i zahraničních podiích (celá Evropa, Kanada, USA) a nahrál řadu gramofonových desek.

Zakladatelem kvarteta je druhý houslista Vratislav RICHTER (1935), rovněž absolvent Pražské konzervatoře. Během své umělecké činnosti byl členem Pražských symfoniků, Utrechtských symfoniků (Holandsko) a mnoha komorních souborů, např. Mařákova kvarteta, Poděbradského kvarteta, Pražských komorních sólistů a v Holandsku Stamitzova kvarteta. 15 let byl vedoucím skupiny II.houslí v pražském Filmovém symfonickém orchestru.

Violistou kvarteta je František FRONĚK (1932). I on vystudoval Pražskou konzervatoř a jeho první angažmá byla v orchestrech Divadla E.F.Buriana a Divadla Jiřího Wolkera. Poté působil v orchestru Smetanova divadla v Praze a krátce také v orchestru Landestheatru  v rakouském Insbrucku či v Tuniském rozhlasovém orchestru. Od roku 1970 byl členem pražského Filmového symfonického orchestru.

Violoncellista kvarteta Václav Vomáčka (1954) je absolventem Hudební fakulty AMU v Praze. Dvanáct let působil v České filharmonii, po revoluci v r. 1989 se aktivně zapojil do veřejného i politického života a byl zvolen starostou Městské části Praha 8. V roce 1998 se však vrátil zpět ke své původní profesi, v současnosti je mj. uměleckým vedoucím Pražského salonního orchestru, kde se uplatňuje též jako dirigent a zpěvák.