SLAVNOSTNÍ KOINCERT U PŘÍLEŽITOSTI 100. NAROZENÍ

V pátek 11. března 2016 se uskuteční slavnostní koncert u příležitosti stého výročí narození Vladimíra Fähnricha.

Vladimír Fähnrich byl člověkem velmi úzce spjatým s Heroldovým klubem - od roku 1980 do roku 1998 byl jeho jednatelem a právě díky jeho obětavé práci pro Heroldův klub se podařilo v této době téměř nemožné: udržet samostatnou existenci Heroldova klubu jako spolku, a to i v době, kdy prakticky všechny spolky v oblasti kultury byly nuceny se zařadit do oficiálně kontrolované organizační sítě.

Také se zapsal do paměti členů jako neúnavný organizátor klubových koncertů a i díky jeho obětavé a nezištné práci se podařilo Heroldovu klubu navázat úzkou spolupráci s Konzervatoří a ladičskou školou Jana Deyla, která poskytla důstojné a krásné prostředí pro pořádání těchto koncertů a která trvá do dnešních dnů.

Je velmi krásné vidět, že odkaz Vladimíra Fähnricha žije dále nejen v Heroldově klubu, ale hlavně v jeho rodině, která bude hlavním aktérem tohoto slavnostního koncertu.

Jako účinkující se nám představí Ludmila Čermáková, Jana Markusová, Anna Gabrielová a Jan Čermák, kteří jsou dětmi dcery Vladimíra Fähnricha - Svatavy Čermákové. Vystoupí spolu se svými životními partnery a hudebními přáteli.

Na tento slavnostní koncert tedy velmi srdečně zveme nejen členy Heroldova klubu, ale i jejich přátele a všechny, kteří mají rádi komorní hudbu a kteří svojí návštěvou jistě přispějí ke krásné oslavě tohoto kulatého výročí tak vzácného člověka, jakým Vladimír Fähnrich byl.