Slovo ke členům Heroldova klubu aneb proč je potřeba platit příspěvky

Vážení kolegové a příznivci komorní hudby!

                Jednou jsme členové klubu. Klub jako takový je prastaré uskupení lidí se shodnými zájmy, postavené téměř výhradně na pravidelných příspěvcích svých členů. Ostatně při současném stavu kulturní politiky těžko můžeme očekávat jiné významné zdroje příjmů jako jsou dotace tu- či cizozemské. Heroldův Klub po celou svou dlouhou existenci vždy oplýval a oplývá aktivními členy, kteří si význam členských příspěvků dostatečně uvědomují, a lze očekávat, že tomu tak bude i nadále.

                Komorní hudbu lze v amatérských kruzích provozovat v podstatě dvojím způsobem:

Buď jde o nezávazné domácí muzicírování, hru z listu či něco podobného, bez ambicí veřejného vystoupení a tím také bez valných nároků na klubové prostředky; anebo jde o veřejné hraní jako výsledek seriózního a leckdy klopotného studia, ke kterému pracujeme mnoho dní a hodin se snahou proniknout do podstaty zvolené skladby.Toto snažení se pak už léta promítá do každoročního cyklu komorních koncertů, u kterých lze s velkým uspokojením sledovat stále vzestupnou úroveň. Nepřestaneme si vážit skutečnosti, že naše koncerty mohou znít v prostředí doslova exkluzivním, včetně výborného klavíru na pódiu Barokního sálu. Nutno si ale uvědomit, že za tento sál musíme jako Heroldův klub platit nájem. Je-li dobrovolné vstupné poskytované našimi posluchači vítaným obnosem, v rozpočtu Klubu zůstane co do vydání za sál pouhým přilepšením. Rozdílů mezi amatérskými a profesionálními muzikanty je mnoho. Vyzdvihněme jen jeden: Zatímco profesionál za svou hru dostane zpravidla honorář a o nájem sálu se nemusí starat, my amatéři si ten sál zaplatit musíme. Jsou to prostředky, které nutno vynaložit, abychom si mohli dopřávat  neopakovatelné zážitky z „hrdinství okamžiku“, přenášet se přes trému a dočkat se potlesku a uznání našich blízkých, kamarádů i přátel, uskutečňovat své sny a tužby.  Aby tohle všechno mohlo pokračovat i v budoucnu, je nutné zlepšit morálku v placení členských příspěvků. Příkladem pak musíme být především my, kteří na našich koncertech účinkujeme a užíváme pódium i zázemí sálu. Z rozboru příjmů a vydání Heroldova Klubu vyplývá skutečnost, že dosavadní členský příspěvek ve výši 100,-Kč již zdaleka nestačí na pokrytí všech nákladů spojených s pořádáním klubových koncertů a přichází tedy doba jeho nutného zvýšení na členský příspěvek ve výši 150.- Kč. Tato částka je minimální. Lze ale očekávat, že členové HK si váží podmínek, které jim vedení klubu připravuje, což lze nejlépe vyjádřit částkou vyšší než minimální. Koneckonců, zahrňte, prosím, do svých zamyšlení i to, že leckterý profesionál- tím ovšem myslím opravdového muzikanta se srdcem na pravém místě – nám může tiše závidět naše koncerty v Barokním sále, a kdyby měl tu možnost si tu zahrát, rád by majiteli sálu za nájem zaplatil i možná o dost víc, než je požadováno od nás, tedy Heroldova Klubu. Vážíme-li si podmínek, které k našim koncertům máme, můžeme si je však udržet jedině příslušnou solventností. A tu i nadále tvoří zaplacené členské příspěvky jako výraz splnění základní povinnosti člena Herodova klubu.

Praha, září 2016                                                                            

Váš Vojtěch Vojtěch, člen výboru Heroldova Klubu.