SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Vážení členové Heroldova klubu.

S lítostí vám oznamuji smutnou zprávu, že nás navždy opustila paní doc. Eva Glancová-Krupičková.

Byla dlouholetou členkou našeho klubu, která se na našich koncertech podílela nejen jako vynikající klavíristka, ale i jako odborná poradkyně v oblasti hudební interpretace.

Poslední společné rozloučení se bude konat v pátek 17.února od 14.hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Prosím všechny kteří jí znali, věnujte jí tichou vzpomínku.

Za celou rodinu Krupičků děkuji.   

Galerie: