SRDEČNÝ POZDRAV V NOVÉM ROCE

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám všem za celý Heroldův klub popřál pevné zdraví, mnoho úspěchů a radosti v tomto novém roce 2013, a poděkoval Vám za Vaší přízeň, kterou jste Heroldovu klubu a jeho koncertům věnovali. Pevně věřím, že se i v tomto roce budeme setkávat u našich komorních podvečerů v hojném počtu, a že naše koncerty přinesou radost a potěšení nejen Vám posluchačům, ale i těm, kteří na našich koncertech budou účinkovat.

Na setkávání s Vámi se za celý Heroldův klub těší Jiří Krupička