VALNÁ HROMADA

Pozvánka na valnou hromadu Heroldova klubu

 

 

Termín:                        27.5.2015 od 18.30 hodin

Místo konání:              Maltézské nám. 14, Praha 1-Malá Strana

                                                       Sál J.Drtiny

Pořad jednání:            - seznámení se stavem členské základny (M.Lamešová)

                                      - seznámení s hospodařením v uplynulém období                 

                                                       (Ing.Loula)

                                      - seznámení s novým způsobem  pronájmu (J.Krupička)

                                      - hlasování o složení výboru Heroldova klubu

 

Návrh usnesení:        dosavadní výbor Heroldova klubu navrhuje pokračování spolupráce s Konzervatoří Jana Deyla a střední školou pro zrakově postižené v plném rozsahu tak, jak tomu bylo doposud, zachování činnosti klubu ve stejné míře jako v uplynulém období, zachování výše příspěvků pro členy ve stejné výši i pro další rok 2015-2016.

 

 

Na vaši účast se za výbor Heroldova klubu

těší Krupička Jiří -  místopředseda a jednatel