Vážení přátelé, členové a příznivci Heroldova klubu

Opět se s koncem léta dostáváme k další hudební sezóně Heroldova klubu, a tak mi dovolte abych Vás všechny opět uvítal, popřál Vám mnoho zdraví, sil a chuti  do dalšího setkávání při našich hudebních podvečerech. Naši sezónu zahájíme již  ve středu 26. září koncertem pánů Kvapila, Manouška a Vojtěcha Vojtěcha, kteří si pro nás připravili program složený ze starých barokních mistrů. Zároveň mi dovolte, abych Vám představil nový emblém našeho klubu, který vidíte na obrázku, a jehož autorem je již zmiňovaný pan Vojtěch Vojtěch, který jej laskavě pro Heroldův klub vytvořil. Tímto bych mu rád za nás všechny poděkoval, že je ochcoten se s námi podělit nejen o talent hudební, ale i výtvarný!  Toto logo by se mělo objevovat pravidelně na našich programech, a samozřejmě doufáme, že i Vás napadne jeho případné použití . Pokud tedy budete mít  nějaké návrhy, neváhejte a využijte našeho diskuzního fóra!

Nezbývá mi, než Vás opět všechny přivítat, a těšit se na viděnou při našich koncertech!