VE ČTVRTEK

24.listopadu přivítal náš klub na svém pódiu jednoho z našich současných předních violistů ,

člena Stamicova kvarteta – Jana Pěrušku s jeho syny Janem, Matoušem a Davidem.

Koncert zahájil Jan Pěruška čtyřvětou Suitou g-moll op. 131 pro sólovou violu.

V nádherném provedení tohoto Regerova díla zvláště vynikl překrásný tón tohoto

sólově ne tak často slýchaného nástroje, a interpretační sdělnost Jana Pěrušky

posluchače doslova uchvátila. Následovaly dvě skladby pro violoncello a klavír:

Barccarolla  Felixe Mendelssohna- Bartholdyho, a Gavotta od Caix´d Hervelois,

ve kterých se představil nejmladší člen rodiny – David.

Za klavírního doprovodu paní profesorky Boženy Kronychové si zcela podmanil sál,

a ten jeho vynikající výkon po právu odměnil neutuchajícím potleskem.

Po Baskickém capricciu Pabla Sarasateho, jehož interpretace se ujal houslista

Jan Pěruška mladší, a ze kterého doslova tryskala krásná divokost a radostné mládí

pokračoval koncert známým Dvořákovým Mazurkem, jehož provedení se chopil

houslista Matouš Pěruška.

Před přestávkou si posluchači ještě vychutnali 3 madrigaly pro housle a violu Bohuslava

Martinů v poněkud oživeném podání otce a synů Pěruškových, kdy v polovině druhého

madrigalu mladšího Jana vystřídal u houslového partu Matouš.

Po přestávce opět posluchače dostal „do varu“ virtuozní výkon houslisty Jana Pěrušky

v Tarantele Henrika Wieniavského. Od stejného autora pak zazněla Polonéza D-Dur,  

kterou přednesl mladší z bratrů Matouš.

Závěr celého koncertu byl opravdovým vrcholem, ve kterém se ve Dvořákových

Drobnostech pro dvoje housle a violu postavili k pultům otec Jan a synové Jan a Matouš.

V tomto až symbolickém spojení zazněly čtyři věty Dvořákova díla s takovovým

pochopením a souladem, že posluchači dali všem účinkujícím spontánně a jasně najevo

své nadšení z celého večera.

Je třeba také zmínit osobu paní profesorky Boženy Kronychové, která je známá několika

generacím hudebníků, které svědomitě a neúnavně provázela nejen na jejich cestě studií,

ale často dlouho i na jejich profesionální dráze. A patří jí velký dík i za tento překrásný

večer, na jehož průběhu i přípravě měla veliký podíl, stejně jako i ostatní členové

Pěruškovi rodiny.

Mnohokrát děkujeme!

Galerie: