Vítejte po prázdninách!

Vážení členové Heroldova klubu, milé dámy a pánové.

Dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil jménem výboru našeho klubu, a opět Vás všechny přivítal v druhé půli naší koncertní sezóny.

Pevně věřím, že jste načerpali mnoho sil a radostných zážitků v letních měsících, a že se s novou chutí a radostí budeme opět společně scházet na našich hudebních podvečerech.

Přáli bychom si, aby Vám Heroldův klub mohl nabídnout i v této druhé půlce koncertní sezóny poutavý a hodnotný  program, stejně jako soubory a komorní tělesa, která budou na našich koncertech účinkovat. 

Závěrem Vám všem přeji za celý výbor Heroldova Klubu aby naše hudební podvečery byly opět radostným setkáváním ne jen s krásnou hudbou, ale i mezi námi osobně.

Krupička Jiří