VSTUP DO DRUHÉ POLOVINY SEZÓNY 2015/2016

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

členové Heroldova klubu a všichni příznivci komorní hudby.

Přijměte prosím srdečné pozdravy od celého výboru s upřímným přáním všeho dobrého v letošním roce 2016!

Bohužel přinášíme hned v jeho začátku smutnou zprávu o odchodu dvou vynikajících hudebníků, houslisty Petra Messiereura a violoncellisty Evžena Rattaye. Oba se velmi významným způsobem zapsali do našeho kulturního dění i do povědomí posluchačů jako vynikající interpreti a vůdčí osobnosti našeho hudebního života.

Petr Messiereur vystudoval Hudební fakulty AMU Praha. V letech 1958 – 1959 byl členem České filharmonie. V letech 1967 - 1968 působil jako koncertní mistr Orchestru Wiener Symfoniker, v letech 1968 - 1972 pak vystupoval jako sólista PKO bez dirigenta, od roku 1972 působil jako Primárius Talichova kvarteta. V roce 1992 se stal profesorem Hudební fakulty AMU v Praze - obor housle. Absolvoval více než 2000 koncertů po celém světě. Byl držitelem mnoha tuzemských i mezinárodních hudebních ocenění.

Evžen Rattay- český violoncellista, absolvent pražské konzervatoři u Bohuše Herana a Bedřicha Jaroše a AMU v Praze u Saši Večtomova a Stanislava Apolína, navazuje jako interpret na nejlepší tradici české violoncellové školy. Byl jedním ze zakladatelů Talichova kvarteta, které pod tímto názvem poprvé vystoupilo 9. prosince 1965, když ho už pár let před tím založili jako studentský ansámbl spolužáci z AMU. S Talichovým kvartetem procestoval během třiceti let celý svět .Jako sólista nahrál všechny svity J. S. Bacha, sonáty a variace L. van Beethovena, komplet sonát A. Vivaldiho a CD Best of cello s populárními a virtuosními skladbami. Vedl mistrovské kurzy doma i v zahraničí (Bechyně, Jihlava, Litomyšl, Ameropa) a  v 80. letech založil a vedl soubor Violoncelli da camera. 

První koncert Heroldova klubu v roce 2016 bude věnován památce a vzpomínce na oba vynikající umělce. Provedení tohoto vzpomínkového koncertu který nese podtitul HUDEBNÍ PODVEČER v moll

se ujali pánové Vojtěch Vojtěch klavír a Milan Holický housle. 

Všichni jste srdečně zváni!